OUR POLICY

Kütaş A.Ş, Bilgi Sistemleri Yöneticiliği tarafından,

-Kütaş A.Ş’ nin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde

dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, şirketin

yasalara uyumunun sağlanması,

-Kütaş A.Ş.’nin güvenilirliğini ve kurumsal itibarını korumak,

-Kütaş A.Ş’ nin veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve gizliliğini sağlamak,

-Kütaş A.Ş’ nin bilgi varlıklarının istenilen seviyede güvenliğini sağlamak,

-Kütaş A.Ş’ nin çalışanlarında bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi

güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak,

-Kütaş A.Ş.’ nin iş süreçlerine yönelik riskleri yönetmek,

Kütaş A.Ş.’ nin iş sürekliliğini planlayarak iş devamlığını sağlamak, amacıyla oluşturulan “Bilgi Güvenliği Politikası”, Üst yönetim tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir ve  Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasının, sürekli iyileştirilmesinin, kontrolünün ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiği beyan edilmiştir.